Har du kontroll på
sikkerheten?
Følg Krudtmajorens gode råd, så er du et skritt nærmere en sikker nyttårsaften.
  • Sjekk Direktoratets anbefalinger
  • Husk at det kun er lovlig å kjøpe fyrverkeri mellom den 27.desember og 31 desember
  • Det er kun lovlig å avfyre fyrverkeri mellom kl 18.00 og 02.00 den 31.desember
Vi elsker godt fyrverkeri – og vi elsker god fyrverkerisikkerhet

Få en sikker nyttårsaften

Royal Fireworks sitt fyrverkeri er både lovlig og kvalitetsgodkjent av de norske myndighetene. Alt vårt fyrverkeri er produsert med høy kvalitet og med fokus på en høy grad av sikkerhet.

Vi har gjort vårt for at du får en festlig og sikker nyttårsaften.  Vi håper derfor at du også vil gjøre ditt, for at ikke noe galt skjer, når nyttår skal feires i selskap med vårt fyrverkeri.

Linker til relevante fyrverkerisider

Mer om fyrverkerisikkerhet

Husk alltid å lese instruksjonene som står beskrevet på hvert produkt før avfyring. Les mer om sikkerhet ved håndtering og avfyring av fyrverkeri på:

https://www.sikkerhverdag.no/fyrverkeri-og-eksplosiver/

1. Bruk ALLTID beskyttelsesbriller

Fyrverkeri kan gi alvorlige øyeskader, men risikoen kan heldigvis minimeres kraftig ved bruk av beskyttelsesbriller. 90% av de som får øyeskader på nyttårsaften har ikke benyttet beskyttelsesbriller. Det viser tydelig at beskyttelsesbriller virker!

En stor del av øyeskadene forårsaket av fyrverkeri skjer på tilskuere. Derfor burde alle bruke dem, selv om man ikke er den som antenner fyrverkeriet.

Alle Royal Fireworks forhandlere selger beskyttelsesbriller som er godkjente av bransjeforeningen.

2. Oppbevaring av fyrverkeri

Fyrverkeri der av en eller annen grunn ikke avfyres korrekt, inneholder en feil. Dette kalles en blindgjenger. Hvis fyrverkeriet kom med en reservelunte så vent minst 20 minutter før du kan antenne reservelunten.

Har fyrverkeriet ikke en reservelunte skal du aldri forsøke å antenne produktet på nytt, da dette kan føre til at batteriet eksploderer.

Når du er helt sikker på at fyrverkeriet ikke er antendt, skal fyrverkeriet behandles som farlig avfall.  Vent minst 20 minutter og tøm en bøtte med vann over.

Produktet bringes tilbake til utsalgsstedet for videre destruksjon.

3. Antenn fyrverkeriet korrekt

Det er viktig å antenne fyrverkeriet korrekt. Mange mindre personskader forårsaket av fyrverkeri skjer på hendene. Unngå derfor å holde fyrverkeri i hånden når du antenner det. Det er farlig å forsøke å kaste antent fyrverkeri, og det er strengt forbudt å kaste fyrverkeri etter mennesker og dyr.

Unngå også å lene deg over fyrverkeri ved antenning. Sitt på huk med utstrakt hånd.

Royal Fireworks oppfordrer til at d bruker følgende sikkerhetsprodukter ved avfyring:

  • Bruk tennstav eller glødepinne for å antenne fyrverkeriets lunte
  • Batterier plasseres på hardt og plant underlag og støttes opp. Unngå bestandig å plassere produktet på is.
  • Og husk beskyttelsesbriller

Alle Royal Fireworks forhandlere selger disse sikkerhetsartiklene.

4. Hold deg unna blindgjengere

Fyrværkeri der af en eller anden årsag ikke affyres korrekt, indeholder en fejl. Dette kaldes en fuser. Forsøg aldrig ikke at antænde fusere igen, da fyrværkeriet kan sprænge pludseligt.

Når du er helt sikker på, at fyrværkeriet ikke er antændt, skal fyrværkeriet behandles som farligt affald. Vi anbefaler, at fyrværkeriet fjernes med skovl og spand.

5. Unngå ulovlig fyrverkeri

Royal fireworks sine artikler er lovlige og kvalitetsgodkjente og går igjennom strenge sikkerhetskrav. Vi anbefaler våre kunder å ikke kjøpe ulovlig fyrverkeri. Ulovlig fyrverkeri er som regel av en langt dårligere kvalitet, noe som kan føre til uventede eksplosjoner og utilsiktet avfyring.

Unngå å demontere, modifisere eller produsere ditt eget fyrverkeri. Hvis fyrverkeri går i stykker skal det håndteres som farlig avfall og leveres tilbake til utsalgstedet for videre destruksjon.  Du skal ikke under noen omstendighet forsøke å reparere ødelagt fyrverkeri.

6. Alkohol og fyrverkeri er en dårlig kombinasjon.

Direktoratet og Royal Fireworks anbefaler, at man på nyttårsaften utnevner en «fyrverkerimester», som står for avfyringen og holder seg edru til fyrverkeriet er sikkert avfyrt. Det gjør opplevelsen både sikrere og artigere for alle festens deltagere.

Husk også å være et godt forbilde for de mindreårige. Barn under 18 år skal hjelpes med avfyring av fyrverkeri. Foreldrene skal selvfølgelig også følge sikkerhetsrådene –  slik at du skaper gode trygge rutiner for barna.